Norwid-logo

Warunki korzystania z usługi „digitalizacja na żądanie”


Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7 -15.

 1. Usługa skierowana jest wyłącznie do zarejestrowanych czytelników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.
 2. Usługa jest bezpłatna i świadczona wyłącznie do celów edukacyjnych oraz naukowych z wyłączeniem zastosowań komercyjnych.
 3. Usługa obejmuje wyłącznie skanowanie materiałów znajdujących się w zasobach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze z zastrzeżeniami punktu 4 i 5.
 4. Nie podlegają skanowaniu materiały już zdigitalizowane i udostępnione na stronie Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
 5. Skanowaniu i udostępnianiu podlegają jedynie fragmenty dzieł dostępnych w zbiorach Biblioteki. Niedozwolone jest skanowanie i udostępnianie całych książek czy numerów i roczników czasopism.
 6. W przypadku dokumentów chronionych prawem autorskim, digitalizacja odbywa się z zastrzeżeniami wynikającymi z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.)
 7. Warunkiem skorzystania z usługi jest:
  1. wyszukanie w zasobach Biblioteki za pomocą wyszukiwarki INTEGRO (dawniej OPAC WWW) dokumentu do zeskanowania w celu pozyskania danych niezbędnych do wypełnienia formularza zamówienia (autor, tytuł, sygnatura itp.)
  2. wypełnienie formularza który wyświetli się po zaakceptowaniu warunków korzystania z usługi.
 8. Warunki techniczne zlecenia:
  1. skanowaniu podlegają książki i czasopisma oprawne do formatu A3 w ilości maksymalnie 60 stron w jednym zamówieniu.
  2. skanowanie pojedynczych arkuszy i stron czasopism nieoprawnych do formatu A2 w ilości maksymalnie 30 stron w jednym zamówieniu.
  3. puste strony będą pomijane.
  4. strony nienumerowane lub inne dodatki, wklejki i karty objęte dodatkową numeracja będą pomijane jeśli zamawiający nie uwzględni ich w zamówieniu.
  5. link umożliwiający dostęp do zeskanowanych dokumentów będzie przekazany drogą elektroniczną na podany adres e-mail
  6. wszelkie dodatkowe informacje i prośby dotyczące danego zamówienia można wpisywać w polu "uwagi do zamówienia"
 9. Domyślne parametry techniczne skanów:
  1. rozdzielczość/jakość - od 150 do 400 dpi w zależności od formatu dokumentu i wielkości druku
  2. plik w formacie PDF (poziom kompresji i jakośći umożliwiający zapoznanie się z treścią, nie nadający się do celów poligraficznych czy edytorskich)
  3. skan w odcieniach szarości (greyscale) lub 1-bit dual tone (czarno biały)
  4. skany opatrzone "znakiem wodnym"
  5. skany bez obróbki graficznej (brak prostowania, kadrowania, wyostrzania i korekt tonalnych)
 10. Możliwe opcje do wyboru dla zamawiającego:
  1. skan w kolorze 24 bit (tylko dla zamówień do 20 stron)
  2. wykonanie OCR (rozpoznanie tekstu z naniesieniem warstwy tekstowej możliwej do skopiowania)
 11. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany parametrów wykonywanych skanów na niższe bez informowania zamawiającego ze względu na  wzrastające obciążenie serwerów i macierzy dyskowych.
 12. Czas realizacji zamówienie wynosi do 7 dni roboczych. Biblioteka zastrzega sobie prawo wydłużenia tego czasu w sytuacji dużej ilości napływających zamówień.
 13. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w sytuacjach gdy:
  1. zamawiający nie dopełni warunków świadczenia usługi.
  2. pojawią się przeszkody techniczne lub formalno-prawne, na które Biblioteka nie ma wpływu.
 14. Sytuacje w których powyższe zapisy nie mają zastosowania, będą rozpatrywane indywidualnie.
 15. Biblioteka nie pobiera opłat z tytułu udzielenia licencji za korzystanie z reprodukcji cyfrowych, pochodzących z własnych zbiorów, przez osoby trzecie. W związku z powyższym nie może udzielać zezwoleń na ich publikację oraz nie odpowiada za dalsze wykorzystanie reprodukowanych materiałów.
Przechodząc dalej akceptujesz regulamin